LÛΤÃιιí-Fruit***************************************************

Aabahayaga Jannada ku jira
Qof kasta ha u murweeyo magacaaga qoduus.
Boqortooyadaadu ha timaado.
Doonistaada dhulka ha lagu yeelo sida jannada loogu yeelo.
Cuntada maalin laha ah ayaa nala siiyaa maanta.
Oo naga cafi qaamahayaga sidaan dadkeenna u cafinnay.
Ha noo ogolaan inaynu la kulanno jirrabaadda. Sharka naga badbaadi.
Maxaa yeelay, boqortooyada, iyo xoogga, ammaanta adigaa leh, kulligaa adigaa iska leh
Aamiin.
Go'aanka Salaadda
Gacaliye Rabbi Ciise:
Waan ogahay inaan ahay dambiile oo u baahan cafiskaaga;
Waxaan rumeysanahay inaad ii dhimatay oo aad qaadatay ciqaabta dembiyadayda,
Waxaan diyaar u ahay inaan ka tago dembiga
Haddaba fadlan gal naftayda iyo noloshayda Badbaadiyahayga;
Waxaan diyaar u ahay inaan ku tiirsanaado cawinaadaada inaan raaco cimrigeyga oo aan kugu adeeco;
U soo ducee magaca Rabbi Ciise Masiix. Aamiin.
Salaadda xasilloonida
Sayidow
Fadlan i sii
Qalbi deggan
In la aqbalo waxa aanan beddeli karin;
Ii dhiiro gali
In la beddelo waxyaabo is beddeli kara;
Iyo
Waxaad i siisaa xigmad si aan u kala garto waxa u dhexeeya,
Nolosha maalin kasta,
Ku raaxayso daqiiqad kasta oo nolosha ah;
La kulan dhibaatooyinka iyo dhibaatooyinka, maxaa yeelay tani waa jidka nabadda
Ula macaamilo sidii Rabbiga oo kale
Kani ma ahan dunidan dembiga leh ee aan rabno,
Ku kalsoonaada in Sayidku caddaalad muujin doono, wax kasta oo la cusbooneysiinayo,
Ilaa iyo inta
Waxaan adeecaa doonistiisa,
Waxaan haystaa farxadda saxda ah ee noloshan;
Noloshu mustaqbalka waxay la wadaagi doontaa farxad weligeed ah Rabbiga.

***************************************************